ระบบส่งคำสั่งการบริหารงานบุคคลและรายงานการประชุม กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

เข้าระบบ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. 

 โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841